Kontakt informacije


                     Telefon:                   066/172-752
  E-mail:                   dimitrijet96@hotmail.com
                                                                 dimitrijetomic@yahoo.com

                  Facebook:            dimitrije.bn

     Twitter:                  dimitrijet96

                    Skype:                  dimitrije.tomic3

       Youtube: